دستیار: رسانه زدگی آفت تشکیلات در مسئله محوری است ، تشکل با بصیرت اسیر نیازسازی دیگران نمی گردد

به گزارش ساری فان، باتوجه به اینکه احتیاج امروز جامعه، تشکل ها را به مسئله محور بودن سوق داده و لازمه رسیدگی صحیح به مسائل مردم مسئله محور بودن است، بر آن شدیم مجموعه مصاحبه هایی را با این عنوان با نمایندگان تشکل های دانشجویی داشته باشیم.

دستیار: رسانه زدگی آفت تشکیلات در مسئله محوری است ، تشکل با بصیرت اسیر نیازسازی دیگران نمی گردد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرنگاران، تشکل های دانشجویی با توجه به احتیاج امروز جامعه و ضرورت رسیدگی صحیح به مسائل مردم، به سمت مسئله محور بودن سوق یافته اند. خبرنگاران با توجه به اهمیت این موضوع مصاحبه هایی را با عنوان تشکیلات مسئله محور با بعضی فعالان سابق و فعلی تشکل های دانشجویی ترتیب داده که در این قسمت با حمزه دستیار دبیر سیاسی اتحادیه انجمن اسلامی دانشجویان مستقل به مصاحبه پرداخته شده است.

متن این مصاحبه به توضیح زیر است:

خبرنگاران از نظر شما مسئله محوری به چه چیزی اطلاق می گردد؟

حمزه دستیار: این روز ها صحبت کردن درباره مسئله محوری بسیار باب شده است و ما باید ببینیم که این مسئله محوری چیست که درباره آن صحبت می گردد. ما دو موضوع داریم در سطح کشور نیز این دو موضوع باب است؛ یک عده ای من باب عدالتخواهی و با مصادیق که صرفا در کف جامعه دارد به این موضوع نگاه می نمایند و می گویند مسئله ای که الان مردم دارند مسئله اصلی ماست و می بایست آن را دنبال کنیم. برای مثال سال 94 مسئله اکثریت مردمی ما کنسرت ها شده بود. از نظر من همواره این مسئله مردم نمی تواند مسئله درستی برای حل مسائل و مسئله محوری باشد گاهی می بینیم که مسئله ای که مطرح شده مسئله تحمیلی رسانه ها به مردم است.

مسئله ای که در جمهوری اسلامی ما می توانیم به آن به عنوان یک مسئله واقعی نگاه کنیم یک مسئله ای است که احتیاج مردم است و دیگری اینکه با آرمان ها و چشم انداز جمهوری اسلامی منطبق باشد، اگر این دو با هم باشند مسئله، مسئله قوی است.

خبرنگاران: تشکیلات مسئله محور چگونه تشکیلاتی است و چه شاخص هایی دارد؟

دستیار: تشکیلات مسئله محور تشکیلاتی است که احتیاج های صحیح جامعه را با توجه به نظام مسائل جمهوری اسلامی به درستی احصا کند و بعد بتواند با این ها یک گفتمانی شکل بدهد و این گفتمان را در سطح جامعه اجتماعی کند بنا به این گفتمان یکسری رویکرد ها را دربیاورد و این رویکرد ها و موارد خاص آن ها را شناسایی کند و به آن ها رسیدگی کند این تشکل با این شرایط تشکلی مسئله محور است.

تشکل مسئله محور تشکلی است که مسائل بومی استان خود را می شناسد و آن ها را حل می نماید، اما این مسئله محوری و رفتن دانشجویان و تشکیلات به سمت حل مسائل به این شکل نیست که کیس استادی باشد و هر روز بر روی یک موضوع کار نمایند بلکه گفتمان خاصی دارند و طبق گفتمان عدالت یک موضوع را در کشور دنبال می نمایند و باری به هر جهت نیستند و از بین این گفتمان ها که مشخص می نمایند رویکرد های اجرایی را مشخص می نمایند و بر روی این رویکرد ها آنالیز های لازم را انجام می دهند؛ البته این ها آموزش مسئله محوری را هم می بینند یعنی در واقع یاد می گیرند که چگونه مسئله یابی نمایند و آن مسئله را چگونه حل نمایند؛ چرا که ما اگر مسئله یابی کنیم و آن را حل نکنیم انگار معضلی بر روی معضل های جامعه گذاشته ایم.

تشکلی با بصیرت تر است که وقتی مسئله یابی را انجام می دهد، اسیر احتیاجسازی های دیگران نباشد؛ چرا که بعضی برای ما احتیاجسازی و ذائقه سازی می نمایند و مردم را به سمتی که خودشان مایلند حرکت می دهند و این کار رسانه های قدرتمند طرف مقابل ماست. اینکه یک تشکل بتواند احتیاجشناسی دقیق داشته باشد بسیار مهم است.

خبرنگاران: تشکل مسئله محور با چه آسیب ها و چالش هایی روبرو خواهد شد؟

دستیار: یک بعد مهمی که تشکل ها ممکن است در آسیب های مسئله محوری دچار آن بشوند بعد تک محور شدن است و تمرکز بیش از حد بر روی یک موضوع و خود مسئله را هم تک بعدی نگاه می نمایند برای مثال می گویند هر مسئله ای که مسئله مردم است خب این مسئله ممکن است هر چیزی باشد برای مثال بعضی برای اینکه بخواهند مسئله مردم را حل نمایند میل پیدا نموده اند به سمت مارکسیست ها این به این دلیل است که هر مسئله ای را مسئله اصلی می دانند. یکی دیگر از آفت های نسل تشکل ها در سایر استان ها خیلی سعی می نمایند که به صورت ستادی با تشکل های استانی همراه بشوند و مسائل بومی آن شهر و استان فراموش شده کما اینکه می بینیم در چند سال اخیر بزرگترین مسائلی که در سطح کشور وجود داشته است مسائل استانی بوده است و این باعث می گردد که تشکل های دانشجویی به صورت تک بعدی به مسائل نگاه نمایند.

وقتی تشکل ها به صورت تک بعدی به مسائل نگاه می نمایند و مسائل کلان را می بینند مسائل خرد بومی را فراموش می نمایند نادیده می گیرند و این طور می گردد که تا مسئله ای در سطح استان ها تبدیل به یک معضل نگردد تشکل ها آن را پیگیری نمی نمایند. برای مثال در مسئله غیزانیه به بزرگان دسترسی بود و صد ها بخش در این باره می شناسیم که دارند معضل یابی می نمایند، اما دسترسی به مسئولان ندارند و این مردم بی صدا را چه کسی می خواهد صدایشان را بشنود این گونه می گردد که می گوییم تشکل های دانشجویی کلان محور شده اند و مسائل ریز و بومی را از یاد برده اند.

تشکل های دانشجویی خیلی رسانه زده شده اند و نگاه می نمایند ببینند رسانه های خبری کدام خط را پیگیری می نمایند همان را مسئله خود قرار می دهند در حالی است که در این حالت ممکن است مسئله اصلی در حاشیه قرار بگیرد. مسئله غیزانیه، چون امروز خیلی مطرح شده است آن را مثال زدم برای مثال در آن منطقه مسائل بسیار کلان تر و پراهمیت تری نسبت به غیزانیه وجود دارد، اما چون غیزانیه به صورت رسانه ای مطرح شد تمام توجه ها به سمت این موضوع منعطف گشت و کار را به جایی رسانده بود که مثلا بعضی تشکل ها یک ماه یا دو ماه بعد از موضوع غیزانیه همچنان به ملاقات مسئولان می رفتند و درباره این موضوع که تقریبا رسیدگی کامل به آن از مجرا های مختلف کشور صورت گرفته بود مصاحبه می کردند.

متاسفانه با مسئله ای به نام رسانه زدگی روبرو هستیم که طی آن به جای اینکه تشکل ها خط رسانه ها را مشخص نمایند رسانه ها خط مسائل تشکل ها را مشخص می نمایند؛ برای مثال رسانه ها می گویند که فلان مسئله به آن اقبالی وجود ندارد آن را به عنوان سوال از تشکل ها می پرسند و همین موضوع برای تشکل ها به عنوان یک مسئله می گردد که در واقع این از معضلات تشکل ها در مسئله محوری محسوب می گردد.

خبرنگاران: چشم اندازی که برای تشکل مسئله محور متصور هستید، چگونه است؟

دستیار: ما زمانی می توانیم یک آینده ای برای یک تشکل مسئله محور متصور بشویم که یک برنامه ریزی و بیان ماموریت و مشخص کردن اهدافی پیش از آن داشته باشیم گاهی اوقات چشم انداز های بزرگی در نظر گرفته شده، اما اهداف درستی برای آن دیده نشده است. اگر تشکل های دانشجویی یک گفتمان قدرتمند برای خودشان پیدا نمایند و تمام این مسائلی را که دارند در چارچوب آن گفتمان قرار بدهند و خط سیر آن ها درست باشد یعنی مشخص گردد که برای چند ماه بعد یا چند سال بعد چه برنامه ای دارند و سازماندهی صحیح و مکتوب داشته باشند ما می توانیم چشم انداز مثبتی را برای تشکیلات مسئله محور متصور باشیم و مطمئنا تشکل مسئله محور مثل تشکیلات دیگر که بنا به مسائل روز اتفاقات دیگر را دنبال می نمایند تشکل رو به رشد و پرامیدی است.

اگر یک مسئله، مسئله واقعی جامعه باشد و تشکل ها نیز در همان خط حرکت نمایند می توانند یک بازوی اجرایی قوی برای دستگاه های کشور مثل قوه قضائیه و قوه مقننه باشند و در هر کدام که این قوا اهمال کاری نمایند تشکل ها می توانند این ها را به سمت جهت درست هل بدهند. اگر تشکل ها همین جهت را کمی منظم تر ادامه بدهند و با توجه به مسائل روز مسئله محوری را دنبال نمایند می توانند مثمر ثمر باشند و فرایند آن ها فرایند رو به رشدی خواهد بود و حتی می توانند مشخص نماینده جامعه برای اینکه به چه کسی جامعه رای بدهد، باشند، چون مردم وقتی ببینند کسی دارد مسائل آن ها را حل می نماید به او اعتماد می نمایند و این اعتماد می تواند سرچشمه الگومحوری تشکل ها باشد که مردم به آن ها اعتماد نموده اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 19 شهریور 1399 بروزرسانی: 5 مهر 1399 گردآورنده: sari-fun.ir شناسه مطلب: 524

به "دستیار: رسانه زدگی آفت تشکیلات در مسئله محوری است ، تشکل با بصیرت اسیر نیازسازی دیگران نمی گردد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دستیار: رسانه زدگی آفت تشکیلات در مسئله محوری است ، تشکل با بصیرت اسیر نیازسازی دیگران نمی گردد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید